De Schietsport Vereniging Nieuwleusen is opgericht op 24 februari 1964 door de heer Oosting van de Rijkspolitie, de heer Schoemaker van hotel de Viersprong en de heer G.J. van Berkum. De eerste 5 jaar van het bestaan is er geschoten in hotel de Viersprong. Dit gaf de nodige problemen met het telkens weer opbouwen en afbreken van de banen en als er bijvoorbeeld een bruiloft was kon er niet worden geschoten. In 1969 is toen contact gezocht met de toenmalige gemeente Nieuwleusen om het jeugdgebouw aan de Dommelerdijk te huren omdat deze toch leeg stond. Met de nodige inspanning en zonder enige steun van de gemeente is het gebouw aangepast om te kunnen fungeren als schuttershuis. 

Weer 5 jaar later kwam de gemeente met het plan om het gebouw af te breken om plaats te maken voor een parkeerplaats. Op dat moment stond de Wilhelminaschool aan het Oosteinde leeg. Het toenmalige bestuur heeft na lang wikken en wegen de knoop doorgehakt om het pand te kopen omdat de gemeente niet wilde verhuren. Opnieuw moest er een grote verbouwing plaats vinden. Met alle steun van de 30 leden hebben ze ook deze klus geklaard. In 1975 werd dan ook de Wilhelminaschool omgedoopt tot de Lindenhof en is officieel geopend door Burg. Mulder. Vanaf die tijd beschikte de vereniging permanent over 16 elektrische banen en een eigen kantine. Hierdoor konden ook landelijke wedstrijden worden georganiseerd. Ook is in de periode een aansluiting gezocht met de Kring IJsselstreek. Dit is een groep verenigingen uit de regio.

Ook in de beginperiode van de vereniging is er contact gelegd met de Schietvereniging in Kronberg – Duitsland voor een uitwisseling. Het toenmalige bestuurslid Dhr B. Mulder kwam tijdens een vakantie de heer Walewijn een (Nederlands)lid van deze club tegen. Deze uitwisseling bestaat nu al reeds 35 jaar.

Na jaren in volle tevredenheid van het gebouw te hebben genoten kwam de noodzaak voor een renovatie van het gebouw om aan de wettelijke eisen van een clubgebouw te voldoen. Ongeveer 6 jaar geleden is de eerste aanzet gegeven voor het inventariseren van de wensen en de noodzakelijke aanpassingen van het gebouw. Deze lijst was dusdanig lang dat er met de gemeente overleg is gevoerd om het huidige gebouw te verkopen en dan met uitbreiding van de activiteiten met een afdeling vuur een nieuw onderkomen te realiseren. Door de trage opstelling van de toenmalige gemeente Nieuwleusen is dit plan uiteindelijk niet van de grond gekomen. Hierdoor is er in de ledenvergadering besloten om te renoveren. Ook nu is deze hele klus door de eigen leden geklaard. Met een kleine bijdrage van de gemeente en een uitgebreide sponsoring door het Nieuwleuser bedrijfsleven is de verbouwing ondanks alle tegenslagen toch gelukt zoals u ziet. Natuurlijk gaat alle dank uit naar alle vrijwilligers die onder leiding van de bouwcommissie enorm veel tijd hebben gestoken in deze klus. Na deze verbouwing kunnen wij weer zeggen dat wij een representatief onderkomen hebben die nog jaren mee kan en waar wij vol trots van kunnen zeggen dat wij een prachtig onderkomen hebben.

Publicatie bondsblad 'Schietsport 2014'