Inloggen voor leden

Opgericht 24 februari 1964  
Locatie "De Lindenhof", Oosteinde 49, Nieuwleusen  
Disciplines Luchtgeweer, Luchtpistool, Kruisboog (allemaal 10 meter)  
Aantal banen 16 stuks moderne elektrische banen
 
Clubavond Maandagavond vanaf 19.30 uur  
Lidmaatschap Dames, Heren en Junioren (vanaf 12 jaar)  
Verenigingswapens diverse Luchtgeweren, Luchtpistolen en Kruisbogen (voor junioren en veteranen 55+ zijn er ook oplegsteunen beschikbaar)
 
Partnervereniging Cronberger Schutzengesellschaft (Kronberg-Duitsland)  
     
Bestuurssamenstelling
Voorzitter : H. ten Kate
Secretaris : J.G. Bijker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Penningmeester : E. Brinkman (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Bestuursleden : J. Kragt (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.),
: B. Bredewold
 
Telefoon 06-23554606 (alleen clubavond)
Bezoekadres Oosteinde 49, Nieuwleusen
Postadres Pr. Clauslaan 7, 7711 KD Nieuwleusen (06-23 55 46 06)
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bankrek. NL42RABO 0345.541.138
Het lidmaatschap kan men aanvragen vanaf 12-jarige leeftijd als juniorlid, zowel dames als heren.
Iedereen mag een maand GRATIS komen proef-schieten.
De contributie bedraagt per jaar:    
Junioren 
€ 75,-
Senioren € 110,-
Het Bondsgeld zit verwerkt in de contributie.
Inschrijfgeld Junioren €   0,-
Inschrijfgeld KNSA
€  42,50
Inschrijfgeld SVN €   0,-

Betaling van het inschrijfgeld is eenmalig.

De training is op maandagavond. Opzegging kan alleen schriftelijk geschieden en alleen per 1 juli of per 1 december. De contributie dient nog tot het eerstvolgende kwartaal betaald te worden. De schietkaarten zijn voor rekening van de club maar de kogels dient men zelf bij de vereniging te kopen.

Privacyverklaring voor “Schietsport Vereniging Nieuwleusen”

Dit is de privacyverklaring van de Schietsport Vereniging Nieuwleusen, gevestigd in Nieuwleusen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 4006003 (hierna: ‘de Vereniging’). Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens de Vereniging mogelijk verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt wanneer personen de verenigingswebsite bezoeken of gebruiken.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1    De Vereniging verwerkt (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:
         a.       zich inschrijft voor een evenement, een wedstrijd, een opleiding of een andere activiteit die de Vereniging aanbiedt;
         b.       een aankoop doet bij de Vereniging;
         c.       zich aanmeldt voor een nieuwsbrief van de Vereniging;
         d.       een formulier invult voor enige verenigingsdienst of -informatieverstrekking of een formulier invult waarin u verzoekt contact met de Vereniging op te nemen.

1.2    De Vereniging verzamelt (mogelijk) de volgende gegevens:
         a.       naam;
         b.       voornaam;
         c.       adres;
         d.       e-mailadres;
         e.       telefoonnummer;
         f.        leeftijd;
         g.       geslacht;
         h.       functie;
         i.        bankrekeningnummer.

1.3    De Vereniging kan deze gegevens gebruiken om:
         a.       verzoeken van u in behandeling te nemen;
         b.       u in te schrijven voor deelname aan een opleiding, wedstrijd, evenement of een andere activiteit van c.q. namens de Vereniging;
         c.       de dienstverlening aan u te verbeteren;
         d.       de website van de Vereniging te optimaliseren;
         e.       contact met u op te nemen of te onderhouden;
         f.        een aanvraag voor een dienst van de Vereniging aan u in behandeling te nemen.

2.  INFORMATIE WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1     U kunt contact opnemen met het secretariaat van de Vereniging via telefoonnummer 06-23554606 of per e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:
         a.       meer informatie over de wijze waarop de Vereniging persoonsgegevens verwerkt;

         b.       vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring;
         c.       inzage in de persoonsgegevens die de Vereniging met betrekking tot u verwerkt;
         d.       het maken van bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door de Vereniging.

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1     De Vereniging zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.
3.2     De Vereniging zal adequate technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen.

4.  DERDEN

4.1     De Vereniging zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of de Vereniging daartoe verplicht is op grond van de Wet of een rechterlijke uitspraak.

5.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1     Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te blijven raadplegen.